Cementeren en pleisteren van gevels in Brussel

Strippen en sonderen van de te behandelen dragers. Volgens de casus:

  • Overbrugging van scheuren en aanbrengen van coatings.

  • Aanbrengen van drijfmest en/of vezelgaas.

  • Cementeren met mortels verrijkt met additieven (watervast, gekleurd in de massa) geselecteerd in functie van de te behandelen ondergronden.

Gevel cementeren en coaten